Thema beroepen groep 4, 5 en 6

De kinderen van groep 4, 5 en 6 zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema “Dat is mooi werk”. Ze hebben in twee- of drietallen een tegel m.b.t. dit thema uitgewerkt en een presentatie gegeven over de verschillende beroepen of het werk in de verschillende sectoren. Wat een mooie dingen hebben de kinderen ontdekt, geleerd, verwerkt en gemaakt! Van PowerPoint- presentaties, quizjes, posters, een toneelstukje tot zelfs een poppenkastvoorstelling.

Ook de vader van Lobke kwam in de groep om te vertellen over zijn werk als timmerman. Hij heeft allerlei gereedschap laten zien en daarover verteld en de kinderen hebben ook een filmpje van de bouw van een huis bekeken.

En dan kregen de kinderen ook nog (digitale) post uit Afrika over het werk daar. Dit n.a.v.  de begrijpend leesteksten van een paar werken geleden. Hoe bijzonder!

klik op de foto voor meer foto's

 

Naar het overzicht