OBS De Driesprong

Iedereen telt mee!

Gezien worden en voelen - basisvakken met aandacht voor het talent- persoonlijke aandacht- eigentijds- de ruimtelijke en natuurlijke ligging verrijkt ons onderwijs

Samen het beste voor uw kind!

Zoals u weet vinden er donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 landelijke stakingsdagen plaats. Er is het afgelopen jaar zeker wat gebeurd op het gebied van salarissen, de werkdruk en het lerarentekort, maar nog niet genoeg volgens de PO raad, de bonden en veel van onze werknemers. Onderwijs vraagt om structurele maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.

In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas. Dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. De werkdruk wordt te hoog door overvolle klassen. Hierdoor staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk en krijgen de kinderen niet het onderwijs waar zij recht op hebben.

Als obs De Driesprong hebben we begrip voor de staking. Want wij zien en ervaren dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt.

Obs De Driesprong zal deze twee dagen dan ook staken. Dat betekent dat de school gesloten blijft en dat uw kind niet naar school kan. Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig overlast van hebben. Ook willen wij u vragen al uw invloed aan te wenden om de urgentie van het probleem bij de politiek kenbaar te maken.

 

Hartelijke groet,

Team obs De Driesprong

staken 2020

Om deze reden zal onze school dicht zijn op donderdag en vrijdag.

Staak mee en steun het onderwijs!

================================================================================

De Driesprong is een kleinschalige buitenschool in het buitengebied van Ruurlo..

Wij geloven dat een gelukkig kind, een gemotiveerd kind is. En alleen een gemotiveerd kind kan zich optimaal ontplooien en het beste uit zichzelf halen. Wij faciliteren dit met een veilige en positieve omgeving, goede lesmaterialen, de modernste lesmethoden en uiterst gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten die oog hebben voor ieder kind. Want wij zijn ervan overtuigd dat het sociale element op school net zo belangrijk is als goed onderwijs.

Welkom

Iedereen met belangstelling voor de school is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

OPEN OCHTEND OP 5 FEBRUARI VAN 9:00 UUR TOT 12:00 UUR

OPEN AVOND OP 6 FEBRUARI VAN 19:30 UUR TOT 20:30 UUR.

Hieronder kunt u het filmpje bekijken over een nog te realiseren "GROENER" schoolplein met boomhut! De wilgentenenhut en waterspeelplaats zijn vorig jaar geraliseerd en worden met heel veel speelplezier gebruikt.

LAATSTE NIEUWS

Waterraketlancering groep 7/8

De kinderen van De Driesprong zijn de laatste 3 weken aan de slag geweest met het thema: Reis door de ruimte.

Dag meester Tim

Vandaag is meester Tim voor het laatst op onze school. Hij heeft stage gelopen in groep 4-5-6. Wij bedanken hem voor al zi...

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn ook bij ons vandaag van start gegaan. Onder het genot van een heerlijke traktatie las 'oud...

Geschiedenis van De Driesprong

De Driesprong is een openbare basisschool gelegen in het buitengebied van Ruurlo, op + 3 kilometer afstand van de dorpskern. De Driesprong is in 1982 ontstaan uit de samenvoeging van de lagere scholen "De Koekoekschool", "De Bruil" en kleuterschool "De Bruilse Koekoek". Tevens staat onze school op een driesprong.
Het overgrote deel van de leerlingen is afkomstig uit dit buitengebied. de school is openbaar, dus toegankelijk voor alle kinderen van + 4 tot en met + 12 jaar zonder onderscheid in godsdienst of levensbeschouwing.

Iedereen telt mee!