Iedereen telt mee!

Batsdijk 23      7261 SN  Ruurlo      Tel: 0573 452844 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

De Driesprong in het kort: 

Aandacht voor eigen ontwikkeling en persoonlijke groei.

Het gaat om aandacht en gezien worden.

Samen leven, spelen en leren!

Open en toegankelijk, betrokken ouders. Ouders zijn partners.

Unieke ligging, in het groen. Prachtig schoolplein met veel ruimte, een eigen voetbalveld en een waterspeelplaats.

Leren begint bij verwondering. Ontwikkeling vanuit nieuwsgierigheid.

Vanuit nieuwsgierigheid lerend de wereld in.

Inzicht in leren en ontwikkeling – Leren zichtbaar maken.

Onderwijs met toekomst! 

De Driesprong is een kleinschalige kwaliteitsschool in het buitengebied van Ruurlo..

Wij geloven dat een gelukkig kind, een gemotiveerd kind is. En alleen een gemotiveerd kind kan zich optimaal ontplooien en het beste uit zichzelf halen. Wij faciliteren dit met een veilige en positieve omgeving, goede lesmaterialen, de modernste lesmethoden en uiterst gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten die oog hebben voor ieder kind. Want wij zijn ervan overtuigd dat het sociale element op school net zo belangrijk is als goed onderwijs.

 

LAATSTE NIEUWS

Sinterklaasfeest voor jong en oud!

Vandaag was het zover: Sinterklaas bezocht De Driesprong samen met zijn pieten. Het duurde even voordat hij kwam, want de...

5 december!

Druk..druk..druk.. Maar toch zal Sinterklaas met 2 van zijn Pieten op woensdag 5 december een bezoek brengen aan onze basi...

Voorleeswedstrijd

Vandaag streden er een aantal kinderen voor de titel van voorleeskampioen van De Driesprong. Vorige week waren Brent, Levi...

Geschiedenis van De Driesprong

De Driesprong is een openbare basisschool gelegen in het buitengebied van Ruurlo, op + 3 kilometer afstand van de dorpskern. De Driesprong is in 1982 ontstaan uit de samenvoeging van de lagere scholen "De Koekoekschool", "De Bruil" en kleuterschool "De Bruilse Koekoek". Tevens staat onze school op een driesprong.
Het overgrote deel van de leerlingen is afkomstig uit dit buitengebied. de school is openbaar, dus toegankelijk voor alle kinderen van + 4 tot en met + 12 jaar zonder onderscheid in godsdienst of levensbeschouwing.

Onderwijsteams

Stichting OPONOA heeft voor haar 15 basisscholen gekozen voor het werken met vier onderwijsteams. Dit plan staat beschreven in de Koersnotitie 2.0 “Minder kwetsbaar, meer kwaliteit: werken in onderwijsteams” Daarmee wil het CvB kwaliteitsverbetering van het onderwijs mogelijk maken, voldoen aan haar maatschappelijke opdracht en een duurzaam antwoord geven op de krimp van haar scholen. In de realisatie ervan werkt Stichting OPONOA en haar scholen projectmatig, via een bovenschools Projectplan waarin de processtappen en de planning daarvan zijn geformuleerd. Een onderwijsteam is een breed, professioneel team dat verantwoordelijk is voor de gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden op de vijf samenwerkende scholen, o.l.v. de directeur onderwijsteam. O.B.S. De Driesprong maakt deel uit van onderwijsteam 4. De andere scholen in het onderwijsteam zijn: O.B.S. Kerst Zwart te Ruurlo, O.B.S. G.A. van der Lugtschool te Gelselaar, O.B.S. Menno ter Braak te Eibergen en O.B.S. ’t Palet te Groenlo.