Buitenonderwijs

Wij onderscheiden ons door onze ruimtelijke en natuurlijke omgeving en gebruiken deze om ons
onderwijs te verrijken. Buitenonderwijs levert een positieve bijdrage aan het welbevinden, de
concentratie en betrokkenheid van de leerlingen. Wij vinden het van belang om de natuurlijke
ligging in te zetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
Leerlingen zijn niet identiek qua leerstijl, intelligentie, ontwikkelingsniveau en sociaal-culturele
achtergrond. Buitenonderwijs komt tegemoet aan de uiteenlopende ontwikkelbehoeften van de
verschillende leerlingen. We zien dat buitenonderwijs een onderwijsbehoefte is voor onze leerlingen.
Leren, ontdekken en verwonderen op alle gebieden.
Naast de reguliere lessen binnen, passen wij het geven van buitenonderwijs zoveel mogelijk toe in
het les-/ onderwijsprogramma. Op deze manier willen wij leerlingen doormiddel van samenwerken
tot optimale bloei laten komen in hun ontwikkeling. Daarnaast willen wij leren oog te hebben voor
de omgeving waarin zij opgroeien en hier respectvol mee om leren gaan. Onze ervaring leert dat
onderwijs buiten de klas veel oplevert. De betrokkenheid is groot en de opbrengsten zijn verrassend.
Meer ‘buitentijd’ gunnen wij elke leerling. Daarom stimuleren wij het ‘buitenonderwijs’. Door meer
en bewust te bewegen, worden er in de hersenen verbindingen gelegd. Deze verbindingen dragen bij
aan het versterken van het leer- en werkproces.
Buitenonderwijs geven wij vorm door middel van bewegend leren en onderzoekend leren op alle
vakgebieden.


Leren met hart, hoofd en handen in een natuurlijke ligging!

LAATSTE NIEUWS

gr 4/5/6 waterzuivering

Vandaag hebben de kinderen van gr 4/5/6 met juf Juul een mini waterzuivering gemaakt van een petfles, zand, watten en stee...

Workshop Metal Skills

Vandaag hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een workshop van Metal Skills gevolgd.In het eerste deel van de ochtend heb...

Sportdag groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8

De leerlingen hebben vandaag een hele leuke, sportieve en zonnige sportdag gehad op de voetbalvelden van Ruurlo.