Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de school
  • De kinderen maken kennis met een democratisch proces.
  • De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor schoolse zaken.
  • Het bevorderen van actief burgerschap.
  • De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

In de raad hebben dit schooljaar 2020-2021 zitting:

Djohn (groep 8), Friso (groep 7), Caitlyn (groep 6) en Joris (groep 5)

Het team wenst ze veel succes!