Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de school
  • De kinderen maken kennis met een democratisch proces.
  • De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor schoolse zaken.
  • Het bevorderen van actief burgerschap.
  • De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

In de raad hebben dit schooljaar 2023-2024 zitting:

Joris (groep 8), Mees (groep 7), Teun (groep 6) en Aniek (groep 5)

Het team wenst hen veel succes!