Leerlingenraad

verkiezing leerlingenraad

De leerlingenraad van De Driesprong

De eerste leerlingenraadsvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Wat hebben kinderen goede ideeën! 


Waarom een leerlingenraad?
De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de school
De kinderen maken kennis met een democratisch proces.
De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor schoolse zaken.
Het bevorderen van actief burgerschap.
De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 
 
   
De raad stelt zichzelf voor:
Hallo wij zijn Justus en Femke wij zijn gekozen uit de leerlingenraad omdat wij graag zelf ook ideeën wilde uitbrengen en kinderen wilde blij maken. De kinderen uit groep 5&6 mochten een PowerPoint of poster maken waarop stond dat ze op je mochten stemmen. Er moest 1 kind uit groep 8, 1 kind uit groep 7, 1 kind uit groep 6, 1 kind uit groepje 5 uitkozen worden.

Wij willen graag zelf ook ideeën bedenken. Justus en Femke werden gekozen uit groep 7&8 Thijs en Lobke werden gekozen uit groep 5&6. Wij vinden het heel leuk in de leerlingenraad!

 

Hallo, wij zijn van de leerlingeraad. Wij willen graag meedenken over hoe het op school gaat. Samen met de spullen spelen en zorgen dat kinderen zich aan afspraken houden. Wij hebben veel leuke ideeën om de school nog beter te maken.

Groetjes Thijs en Lobke