Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de school
  • De kinderen maken kennis met een democratisch proces.
  • De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor schoolse zaken.
  • Het bevorderen van actief burgerschap.
  • De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

De raad stelt zichzelf voor:

De leerlingenraad

Door Niven (groep 8) en Femke (groep 7)

Waarom zitten wij in de leerlingenraad?

Wij zitten in de leerlingenraad omdat wij de school willen verbeteren en de natuur naar binnen willen halen, de klassendienst zorgt ervoor dat de planten voorzien van water. Wij zitten ook in de leerlingenraad om dat we nieuwe dingen willen proberen. Wie zijn wij?  Ik ben Niven te Loeke ik ben 11 jaar oud, en vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat: ik nieuw ben op school en nieuwe dingen wil proberen en leuke ideeën heb voor de school. Ik ben Femke Sasse ik ben 10 jaar oud, en vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat: het leuk is om te doen.Wat zijn onze ideeën:  om de natuur naar binnen te halen, om ons in te zetten voor de school en evenementen, om schema’s te maken voor evenementen, Om de school duurzamer te maken , bij voorbeeld meer met de natuur bezig minder gas voor de verwarming dus eigenlijk halen we de natuur naar binnen. Om op de kale stukken van het voetbalveld gras zaadjes te zaaien.