OBS De Driesprong

Pleinwacht

Klik HIER voor het pleinwachtooster 2022-2023

Klik HIER voor de begeleidende brief

Klik HIER voor de TSO flyer

Dagelijks blijven alle leerlingen van de Driesprong over en gebruiken ze hun lunch samen met de andere kinderen op school. Dat zoveel kinderen overblijven, heeft niet alleen te maken met het feit dat veel ouders buitenshuis werken of dat de afstand naar huis te groot is. Ook kinderen die dichtbij wonen en makkelijk naar huis zouden kunnen, blijven graag over. Waarom is dat zo?

De uitgangspunten bij het overblijven:
De cultuur op deze school is zo, dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Alle kinderen kennen elkaar en er is een sfeer van grote onderlinge betrokkenheid.
Uiteraard is overblijven geen verplichting. Een kind dat dit niet kan of wil, gaat gewoon thuis eten. Maar doorgaans wordt de behoefte bij het kind om samen met de andere kinderen de middagpauze door te brengen, steeds groter.
Uitgangspunt bij het overblijven is, dat de fysieke en emotionele veiligheid voorop staan. Overblijfouders bieden hulp, steun en troost waar dit nodig is of sturen bij. Er wordt gelet op pestgedrag en zo nodig ingegrepen. Onze gedragsregels bieden hierbij houvast voor iedereen. Deze regels worden regelmatig door de leerkrachten met de kinderen besproken.
Een ander uitgangspunt is dat het overblijven voor ieder kind een periode van plezier en ontspanning betekent, zodat iedereen uitgerust aan het middagprogramma kan beginnen. Groot en klein krijgen volop de kans om naar hartenlust samen te spelen, te stoeien en te sporten, en al doende ook nog eens te groeien in sociaal gedrag.
In deze veilige sociale context kunnen ouders hun kind met een gerust hart laten overblijven. Het is hier fijn voor groot en klein! Maar hoe gaat het overblijven nu in zijn werk?

De praktijk van het overblijven:
Dagelijks zijn er één of tweeouders ingeroosterd om tussen 12.10 en 13.00 uur op te passen.  De lunch, die de kinderen van huis meebrengen, wordt in de eigen klas gebruikt. Bij regen mogen de kinderen binnen een spelletje spelen. Ook daar houden de overblijfouders toezicht op de gemaakte afspraken. Voor calamiteiten is altijd een teamlid aanwezig.
In principe draaien alle ouders mee in het rooster, zo is iedereen enkele keren per jaar aan de beurt en blijft het overblijven kosteloos. 'Nieuwe' ouders worden na een half jaar ingewerkt en daarna ook ingeroosterd. Kan of wil een ouder, om welke reden dan ook, niet oppassen, dan kan een beroep gedaan worden op een aantal invallers. De kosten hiervan bedragen € 8,- per middag. Onderling ruilen kan natuurlijk ook altijd.
De planning, organisatie en coördinatie van de overblijfregeling is in handen van de TSO-commissie. Aan de uitvoering werken in principe alle ouders mee, maar de eindverantwoordelijkheid berust bij de directie van de school.

 

LAATSTE NIEUWS

Heerlijk gezwommen bij zwembad De Meene

Vandaag zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 weer naar zwembad De meene geweest. Het was weer heerlijk!

Buiten lezen in het zonnetje

De kinderen van groep 4, 5 en 6 hebben vanmiddag als beloning van Taakspel lekker kunnen lezen in het zonnetje.

Bijenles

Vanmiddag kregen de kinderen van groep 7/8 bezoek van een imker. Er werd uitleg gegeven over het bijenvolk, de koningin en...

Iedereen telt mee!