Visie

Openbare basisschool De Driesprong 

Onze buitenschool is kleinschalig opgezet en is gelegen in het buitengebied van Ruurlo. Het ligt op een geringe afstand van de dorpskern. Wij onderscheiden ons door onze ruimtelijke- en natuurlijke ligging en gebruiken deze om ons onderwijs  te verrijken.

Ons motto is: Iedereen telt mee!  

Gezien worden en voelen

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met elkaar opgroeien in een veilige en prettige omgeving. Gezien worden en voelen is daarbij enorm belangrijk! Wij kijken naar iedere leerling individueel. Elke leerling is uniek en heeft zijn of haar eigen talent.  Een positieve benadering en een goede sfeer, waarbij de leerlingen zich prettig voelen, is voor ons een voorwaarde om tot goed onderwijs te komen.

Basisvakken met aandacht voor het talent

Ons onderwijs is erop gericht om het beste uit elke leerling te halen; kindgericht en kindspecifiek. Dit doen wij door middel van uitdagend en ontdekkend leren. Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van taal en rekenen is de basis. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden. Naast kennis, leren onze leerlingen coöperatief werken, plannen en organiseren. Ook vaardigheden als initiatief nemen, problemen oplossen en jezelf goed kunnen presenteren, zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling. Het proces hierbij staat voorop. Bij zowel de basisvakken als wereldoriëntatie maken wij gebruik van de hedendaagse (ict) middelen.

Persoonlijk

Wij bieden gepersonaliseerd en eigentijds onderwijs. Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces (eigenaarschap). Er wordt doelgericht gekeken naar wat iedere leerling nodig heeft, denkend aan leerstof, werkhouding, sociaal-emotionele- en motorische ontwikkeling.

Buitenonderwijs

Naast de reguliere lessen binnen, passen wij het geven van buitenonderwijs zoveel mogelijk toe in het les-/ onderwijsprogramma. Op deze manier willen wij leerlingen doormiddel van samenwerken tot optimale bloei laten komen in hun ontwikkeling. Daarnaast willen wij leren oog te hebben voor de omgeving waarin zij opgroeien en hier respectvol mee om te leren gaan.

SAMEN!

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren samen werken; samen weet je immers meer dan alleen! Samenwerken kan voor verrassende uitkomsten zorgen. Bovendien is het goed kunnen samenwerken van belang in onze maatschappij. Dit geldt ook voor de leerkrachten, zij geven instructie, begeleiden, coachen en motiveren de leerlingen. Daarnaast vinden wij het contact met de ouders/verzorgers enorm belangrijk!

Leren met hart, hoofd en handen!