OR

De ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school. Deze raad bestaat uit 9 ouders. Bij de vergadering is altijd 1 leerkracht aanwezig. De ouders in de ouderraad worden jaarlijks in april gekozen door de ouders, voogden en verzorgers.

Tijdens de zakelijke ouderavond in november worden de jaarverslagen van de MR en de OR besproken.
Daarnaast organiseert de OR een feestelijke ouderavond aan het eind van het schooljaar waarop de leerlingen van groep 7 en 8 de musical opvoeren.
De ouderraad vergadert 6 à 7 keren per jaar, waarvan 2 keer samen met de MR. De notulen kunt u altijd inzien. Deze zijn te vinden in de leerkrachtenkamer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij een van hen terecht.

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten met het organiseren van activiteiten zoals: het septemberfeest, verkiezingen, zakelijke ouderavond, sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, thema-avond, feestelijke ouderavond met de musical, avondvierdaagse, schoolreizen, verjaardag van de leerkrachten, volgens het draaiboek van activiteiten.

Andere taken van de OR zijn:
→Attenties verzorgen bij speciale gelegenheden volgens protocol.
→Het maken van het schoonmaakrooster. KLIK HIER OM DIT ROOSTER TE OPENEN
→Beoordeling over inkomsten en uitgaven ouderkas.
→Het bijwerken van het draaiboek van activiteiten.
→Begeleiden van de activiteiten van septemberfeestcommissie, schoolpleincommissie, luizencommissie en schoolkrantcommissie.

       Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij de ouderraadsleden.

 Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie binnen de ouderraad, schroom dan niet en meldt u aan bij een van de ouderraadsleden.

De huidige leden van de ouderraad zijn:
vacature voorzitter
Dienke Langenbarg secretaris
Joanne Hondorp-ten Arve penningmeester

Overige leden:

Astrid Dreierink
Jose Geelen
Bertine Hendriksen
Anne-Marie ter Maat
Jan Boomkamp
Geert Hietbrink
Lammert Blikman

Bankrekening NL57 RABO 0356 7376 75   t.n.v. Ouderraad De Driesprong.

Voor vragen of meer informatie mail naar: or@obsde3sprong.nl