Voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn verschillende opvangorganisatie en/of gastouders waar leerlingen van OBS De Driesprong naar toe kunnen gaan. Deze kinderen worden vaak kosteloos gebracht en/of opgehaald van school.

Indien u een vraag heeft m.b.t. voorschoolse opvang en/of buitenschoolse opvang stelt u ze dan gerust aan ons!